Powitanie

Workshop on Modern Applied Mathematics PK 2017 (WMAM PK 2017), która odbędzie się w dniach 17 – 19 listopada 2017r., jest szóstą edycją ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Matematyki na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Celem konferencji jest prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych w zakresie matematyki i jej zastosowań, promocja matematyki i badań naukowych w tej dziedzinie oraz spotkanie i wymiana doświadczeń przez naukowców zajmujących się różnymi działami matematyki.

Zaproszeni wykładowcy:

dr hab. inż. Dariusz Dereniowski, Prof. PG, Politechnika Gdańska

prof. dr hab. Zbigniew Hajto, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Aleksander Iwanow, Politechnika Śląska

dr hab. Anna Pajor, prof. UEK

prof. dr hab. Andrzej Schinzel, Polska Akademia Nauk

prof.  dr hab. Daniel Simson, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Ryszard Szwarc, Uniwersytet Wrocławski

W tej edycji konferencji chcielibyśmy zachęcić wszystkich Uczestników do odwiedzenia wystawy Podziemia Rynku. Ekspozycja prezentuje nie tylko bogatą historię Krakowa ale również związki jakie łączyły to miasto z najważniejszymi w średniowiecznej Europie ośrodkami handlu i kultury. (→informacje o wystawie)

Pierwsza edycja konferencji (WMAM PK 2012, 23-24 listopada 2012) zgromadziła prawie pięćdziesięcioro uczestników, reprezentujących dziewięć uczelni polskich i dwie amerykańskie. W jej trakcie wygłoszono trzydzieści jeden referatów o bardzo różnorodnej tematyce (od teorii grup po rozpoznawanie obrazów). W drugiej edycji (WMAM PK 2013, 18-20 października 2013) wzięło udział pięćdziesiąt osiem osób, będących reprezentantami jedenastu polskich uczelni i przedsiębiorstw oraz trzech uczelni zagranicznych. Wygłoszono dwadzieścia osiem referatów. Trzecią edycję konferencji (21-23 listopada 2014) wspierał Urząd Miasta Krakowa, w ramach programu Krakowskie Konferencje Naukowe. Była ona jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom Jubileuszu 70-lecia Politechniki Krakowskiej. W konferencji WMAM PK 2014 uczestniczyły siedemdziesiąt dwie osoby, reprezentujące trzynaście uczelni polskich oraz jedną brazylijską; wygłoszono trzydzieści pięć referatów. Zaproszonymi wykładowcami byli profesorowie Sławomir Cynk i Antoni Leon Dawidowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wojciech Gajda z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Tadeusz Stanisz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.