Powitanie

Workshop on Modern Applied Mathematics PK 2016 (WMAM PK 2016), która odbędzie się w dniach 18 – 20 listopada 2016r., jest piątą edycją ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Matematyki na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Celem konferencji jest prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych w zakresie matematyki i jej zastosowań, promocja matematyki i badań naukowych w tej dziedzinie oraz spotkanie i wymiana doświadczeń przez naukowców zajmujących się różnymi działami matematyki.

Zaproszeni wykładowcy:

prof. dr hab. Tadeusz Krasiński (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab Marek Kubale (Politechnika Gdańska)
dr hab Krzysztof Maślanka, prof. PAN (Polska Akademia Nauk)
dr hab.Witold Mozgawa, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof.dr hab. Wiesław Pawłucki (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Anna Pelczar-Barwacz (Uniwersytet Jagielloński)
prof.dr hab. Zbigniew Szafraniec (Uniwersytet Gdański)

Pierwsza edycja konferencji (WMAM PK 2012, 23-24 listopada 2012) zgromadziła prawie pięćdziesięcioro uczestników, reprezentujących dziewięć uczelni polskich i dwie amerykańskie. W jej trakcie wygłoszono trzydzieści jeden referatów o bardzo różnorodnej tematyce (od teorii grup po rozpoznawanie obrazów). W drugiej edycji (WMAM PK 2013, 18-20 października 2013) wzięło udział pięćdziesiąt osiem osób, będących reprezentantami jedenastu polskich uczelni i przedsiębiorstw oraz trzech uczelni zagranicznych. Wygłoszono dwadzieścia osiem referatów. Trzecią edycję konferencji (21-23 listopada 2014) wspierał Urząd Miasta Krakowa, w ramach programu Krakowskie Konferencje Naukowe. Była ona jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom Jubileuszu 70-lecia Politechniki Krakowskiej. W konferencji WMAM PK 2014 uczestniczyły siedemdziesiąt dwie osoby, reprezentujące trzynaście uczelni polskich oraz jedną brazylijską; wygłoszono trzydzieści pięć referatów. Zaproszonymi wykładowcami byli profesorowie Sławomir Cynk i Antoni Leon Dawidowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wojciech Gajda z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Tadeusz Stanisz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.