Powitanie

Workshop on Modern Applied Mathematics PK 2017 (WMAM PK 2017), która odbędzie się w dniach 17 – 19 listopada 2017r., jest szóstą edycją ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Matematyki na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Celem konferencji jest prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych w zakresie matematyki i jej zastosowań, promocja matematyki i badań naukowych w tej dziedzinie oraz spotkanie i wymiana doświadczeń przez naukowców zajmujących się różnymi działami matematyki.

Pierwsza edycja konferencji (WMAM PK 2012, 23-24 listopada 2012) zgromadziła prawie pięćdziesięcioro uczestników, reprezentujących dziewięć uczelni polskich i dwie amerykańskie. W jej trakcie wygłoszono trzydzieści jeden referatów o bardzo różnorodnej tematyce (od teorii grup po rozpoznawanie obrazów). W drugiej edycji (WMAM PK 2013, 18-20 października 2013) wzięło udział pięćdziesiąt osiem osób, będących reprezentantami jedenastu polskich uczelni i przedsiębiorstw oraz trzech uczelni zagranicznych. Wygłoszono dwadzieścia osiem referatów. Trzecią edycję konferencji (21-23 listopada 2014) wspierał Urząd Miasta Krakowa, w ramach programu Krakowskie Konferencje Naukowe. Była ona jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom Jubileuszu 70-lecia Politechniki Krakowskiej. W konferencji WMAM PK 2014 uczestniczyły siedemdziesiąt dwie osoby, reprezentujące trzynaście uczelni polskich oraz jedną brazylijską; wygłoszono trzydzieści pięć referatów. Zaproszonymi wykładowcami byli profesorowie Sławomir Cynk i Antoni Leon Dawidowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wojciech Gajda z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Tadeusz Stanisz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.